Vypořádání SJM

Vypořádání SJM po rozvodu

Společné jmění manželů zahrnuje veškerá aktiva a pasiva nabytá některým z manželů za trvání manželství s určitými výjimkami, kterými jsou darování, dědictví, restituce atd. Pokud manželé nemají SJM zúženo notářským zápisem či rozhodnutím soudu, je třeba SJM v souvislosti s rozvodem vypořádat nejdéle do 3 let po rozvodu manželství buď písemnou dohodou či na základě žaloby. Není-li vypořádáno dohodou či není-li podána v tříleté lhůtě žaloba, je společné jmění manželů vypořádáno v rámci tzv. zákonné domněnky vypořádání SJM.