Rozvod by měl být až tím posledním řešením manželské krize, přesto se u nás rozvádí každé druhé uzavřené manželství. Pokud se nedokážete překlenout přes nesváry a rozdílné názory na život a chcete se rozvést, mohou vám přijít vhod následující informace.  

Kolik rozvod stojí

Návrh na rozvod manželství můžete vyřídit online e-mailem s advokátem JUDr. Petrem Kazdou již od 1.210 Kč bez nutnosti osobní schůzky a sepsat jej můžete bez ohledu na sídlo soudu, ke kterému bude podán. Poplatek za tuto službu lze uhradit převodem na účet. Základní údaje potřebné k sepsání návrhu sdělí advokát klientovi na základě jeho dotazu. 

Výhodou pro oba manžele, kteří se rozhodnou podat žádost o rozvod, je tvz. nesporný rozvod v případě, že jsou schopni dohodnout se současně s rozvodem i na vypořádání majetku nabytého za trvání manželství, tzn. na společném jmění manželů. Konkrétně to podle nového občanského zákoníku znamená podat návrh na rozvod manželství dohodou, jehož přílohou bude písemná dohoda o úpravě majetkových poměrů - vypořádání SJM. Tento způsob preferuje již cca 25% rozvádějících se.

Výhody nesporného rozvodu

  • rychlost řízení, neboť soud často na žádost účastníků vyhotoví písemný rozsudek i na počkání

  • soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství, které se neuvádí ani v návrhu na rozvod

  • rozvedení manželé mají jednou pro vždy vyřešen společný majetek, bydlení a případné vzájemné vyživovací povinnosti

Pokud je nesporný rozvod spojen s vypořádáním společného majetku manželů, je to nejlevnější a nejrychlejší cesta, jak spolu s rozvodem vypořádat společný majetek. Dohodu o vypořádání SJM můžete pořídit již od 3.990,-Kč, což je zanedbatelná částka v porovnání s desítkami tisíc korun zaplacených za právní zastoupení, soudní poplatky a znalecké posudky.

Klasické soudní spory o vypořádání SJM trvají 2-4 roky a někdy i mnohem déle. Cena u advokáta JUDr. Petra Kazdy se odvíjí od hodnoty SJM. Cena za sepis dohody činí 9.680,- Kč včetně DPH v případě hodnoty SJM v rozmezí 2 až 5 mil. Kč. Dohodu můžete mít vyhotovenou do 48 hodin včetně zajištění ověření podpisů účastníků. Navíc platíte pouze cenu za sepis návrhu na vklad a správní poplatek pro KÚ v případě vypořádání nemovitostí.